top of page
For privatpersoner

Vedlikehold og drift av private hjem og fritidseiendommer er tidkrevende. Det er stor variasjon på oppgavene som må utføres samtidig med at de varierer fra de helt små og rutinepregede til større mer komplekse vedlikeholdsoppgaver.

For å få hjelp til de forskjellige gjøremålene må en ofte engasjere spesialiserte håndverkere og fagfolk. Dette er noe som ofte er forbundet med relativt store kostnader sett i forhold til jobben som skal utføres.

Om man er avhengig av hjelp for å holde eiendommen ved like eller ønsker å bruke sin dyrebare tid til andre ting så kan Follo Vaktmesterselskap AS bistå innenfor de fleste områder.

Vi stiller med en «god gammeldags altmuligmann» som både kan hjelpe til med hagestell, snekring, flislegning, maling, vasking av fasader og takrenner, montering av møbler, bortkjøring av avfall og mye mer.
 

VI HJELPER DEG MED DET MESTE!

For privatpersoner
For sameier og bedrifter

Follo Vaktmesterselskap AS utfører alle oppgaver som normalt inngår i en vaktmesters ansvarsområde. Dette være drift og tilsyn av bygningsmasse og uterom samt klargjøring av eiendommen til de forskjellige årstidene.

 

Vi utfører arbeidet i henhold til en avtalt tilsynsplan som kan inneholder faste ukentlige oppdrag som  for eks. inspeksjon av bygninger og uterom, skifting av defekte lyskilder, bytte av søppelposer, plenklipping, snørydding, strøing m.m.

I forbindelse med klargjøring til de forskjellige årstidene tilbyr vi feiing av veier og fortau, oppsamling av løv, klipping av hekker, beskjæring av trær m.m.

De aller fleste oppgaver utfører vi selv, men der hvor utførelsen av oppgavene krever egen autorisasjon og/eller spesialkompetanse samarbeider vi med dyktige underleverandører.

For sameier og bedrifter
bottom of page