top of page
Tiltak mot smittespredning

Follo Vaktmesterselskap støtter den nasjonale dugnaden mot smittespredning og oppfordrer alle til å følge myndighetenes råd.

Se fhi.no og helsenorge.no for oppdaterte råd og informasjon.

Tiltak vi har iverksatt for å hindre smittespredning og for å ivareta sikkerheten til kunder og egne ansatte:

  • Ingen fra Follo Vaktmesterselskap møter opp hos kunder ved egen eller nærståendes sykdom eller mistanke om sykdom.

  • Alle medarbeidere i Follo Vaktmesterselskap har et stort fokus på håndhygiene og har kontinuerlig tilgang til håndsprit (antibac).

  • Alle medarbeidere holder anbefalt avstand til egne kunder og andre personer man naturlig må omgås med ved utførelse av arbeidet.

  • Arbeid utendørs prioriteres. Ved innendørs arbeid utføres jobben uten at kunden er tilstede i samme rom.

Kampanje varmepumper
bottom of page